Поздравление с покупкой квартиры на казахском языке

Страница 12 из 19

Поздравления с   новосельем  на казахском языке.

Новоселье на казахском.

«Отан- – отбасынан, отбасы- – ошақ қасынан басталады» деген екен бабаларымыз . Ал сол ошақтың иесі  – әйел, ал отбасының иесі –  сол үйдің ері . «Еркек -– шаңырақтың  иесі өрі асыраушысы»  деп  бекер  айтпаған  ғой.

Бүгін міне , жаңа үйге қоныс аударып, » Қоныс тойын » жасап жатырсыңдар. Олай болса үй иелеріне тілерім:  өздерің табалдырығын  жаңа аттаған жаңа  үйлерің берекелі, ырысы мол, Кыдыр қонған үлкен үйте  айналсын. Шаңырақтарында тек қана той болсын  дегім келеді.

Наши предки говорили:  «Родина   начинается с нашей семьи, а семья с  очага ». Хранительницей  очага является женщина , а хранителем своей семьи  мужчина. Ведь не зря говорят « Мужчина  –  хозяин и кормилец своего родного дома ».

Вот и сегодня , вы переехали в свой новый дом и справляете « Н овоселье ». Именно поэтому я и хочу пожелать хозяевам этого дома : пусть в вашем большом, новом доме всегда будут изобилие и  благополучие . Пусть ваш дом  станет большим и посетит его святой  К ы д ы р   ата. Пусть в вашем доме  будут только праздники и  торжества большие и маленькие.

Бір данышпан » Керемет үй болмайды,  үйді керемет ететін- – сол үйдін  әйелі. Ал үйдің шатыры – еркек. Өйткені ол сол баспананы ыстықтан,  суықтан,  жаңбырдан, кардан, селден қорғап тұрады » деген  екен.

Құрметті  үй иелері , мынау жана қоныстарың  – баспаналарың құтты болсын!!! Бірің  – қорғаны, бірің  – жылуы болып, қонақ үзілмейтін құтты шаңыраққа айналып,  ақ дастархандарың тек қана тойға жайыла берсін!!! Қоныс тойларың құтты болсын!Один  очень мудрый человек сказал : « Не бывает  чудесного дома,  чудесным его делает его  хозяйка . А крышей  этого дома является  мужчина . Потому что, именно  м у ж ч и н а  защищает этот дом  о т жары  и  холода, от дождя и снега, а также от разных  б е д .

Уважаемые  хозяева , поздравляю вас с новосельем!!! Пусть один из вас будет защитой , а   д р  у г а я  хранительницей, пусть в вашем  д о м е  всегда будут  г о с т и, дастархан всегда накрыт только для различных торжеств!!! Поздравляю вас с новосельем!!!


Жаңа баспаналарыңмен бірге өмірлерің де жаңа ағысқа қарай бұрылып, жаңа да бақытты арнамен ағатын болсын!!!

Сөз  шығар сай боп өреге,
Жүрекке Ақыл-ер – еге!
иетің түзу болмаса,
Басыңа бақыт қонар ма,
Қайсы үйге қонақ кеп келсе,
Сол үйде Қызыр ереді!
Алтын шаңырақ, биіктеп
жайылар күміс кереге !
Ынтымақ ырыс—үйлесім,
Көргенді үлгі өнеге!!!
Сіздерден соны мен көрдім;
Түсіріп келін –  сүйіңдер,
Немере, шөпшек, шөбере!!!
Әумин!!!

Пусть с вашим новым,большим домом в светлую вашу жизнь плывет по новому счастливому течению счастье !

Слова  м о г у т   достичь больших вершин. Только человеку с хорошими  намерениями приходит большое счастье. Если в твой дом приходит много,много гостей, в твой дом обязательно придет святой   К ы д ы р ! Да поднимется высоко твой   ш а н ы р а к, а дом твой будет всегда очень гостеприимным. И твой достойный дом будет всем примером для всех. Я это вижу в  вас. Пусть в вашем доме будет   с в а д ь б а, и малышами будет  полон дом!!! Аминь!!!

Көптен күткен  үміттерің aқталып, жаңа үйге қол жеткізіпсіңдер, құтты болсын! Қуaныштарыңа ортақтасу үшін жинaлып отырған мына кaуымның сендерге aйтар тілегі мол. Жaңа үйлеріңнің іргетасы  мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын! Ішінде тек қaна татулық пен береке, қуaныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын!!! Өз бастарыңа бақ -береке дарып, бала-шағаларың өсіп- өне берсін ,  қызығын көріңдер! Шаңырақтарыңда қуанышты тойлайтын жиын көп болсын! Қайғы-мұңдарың жоқболсын!!!


Сегодня вы переехали в новый,красивый дом, о котором так долго вы мечтали, примите мои большие поздравления!! У всех собравшихся сегодня на ваш большой праздник есть много хороших,хороших пожеланий. Пусть фундамент вашего   д о м а будет прочным , д о м   широким, а ш а н ы р а к пусть будет высоким!!! Пусть в доме всегда царит большая дружба и  большое изобилие, радость , счастье, достаток и благосостояние!!! Пусть  с ч а с т ь е  от вас не уходит ни когда, дети ваши пусть растут, вам на   р а д о с т ь ! А в вашем доме пусть собирается много,много гостей, и только на праздники,маленькие и большие! Неудачи и горе пусть обходят вас всегда стороной!

Түсінген  біздің жайды кұптауы  шын ,
Жақсының  әрқашанда , шіркін -ай, шыққаны– шың.
«Батамен  ер көгерер» деген сөз бар,
Бугінгі  көп тілектен  үйіңе кұт дарысын.

Білеміз, әр кез биік талғамдарың,
Әлі де жарым-жарты тірліктен алғандарың.
Айтатын жүректегі ақ тілегім,
Әйтеуір, орындалсын ойға алған армандарың.

Тербесе елең кейде жүрегімді,
Айғыздар әртурлі түс, шіркін-ай, жүрегімді.
Періште құлағына шалынсын деп,
Мен  айттым тойыңызда жырға орал тілегімді .

Қарасаң  көк аспанның жұлдызы бар,
Береке қонған көлдің, шіркін-ай, құндызы бар.
Осындай той көріңдер, жүз жыл жасап,
Ақыннан жыр  тындаған көпшілік ұл-қызы бар.Все те, кто поймет меня, меня поддержат , только очень хороший человек может достигнуть больших,больших вершин. Есть слова: « Благословенный мужчина добьется всего ». Именно поэтому, сегодня мы пожелаем  т е б е   и твоему большому дому только хорошее. Мы знаем, что у вас много,много желаний, но сегодня вы достигли  только половину. От чистого   с е р д ц а  вам хочу пожелать, достижения всех ваших желаний,маленьких и больших. Пусть достигнуть  ангелов  мои пожелания, посвященные вашему торжеству . Если посмотреть на  небо, сколько звезд ты там увидишь. И через 100 лет желаю вам отпраздновать такое же большое торжество.

Қазақтың керемет сатирик жазушысы , өзгеше тағдыр иесі Садықбек Адамбеков жан досы, көп балалы Сырбай Мәуленов өмірден өткенде: « Сен өмірден өтіп барасың, орныңа орман өсіріп. Мен тіккен үйімді жыға бастадым, жаққан отымды өшіріп..» деп  азанама жазыпты.

Жан досым менің!!! Бүгін сен де өз қорғаныңның иесі болып, қоныс  тойын тойлап отырсың: әрқашанда басыңнан бақ таймасын, осы қорғаныңның іші шүпірлеген  қарадомалақ балаға,  олардың ырыс -несібесіне толып, осынау жаңа үйің құт дарыған берекелі шаңыраққа айналсын! « Қара қазан, сары баланың қамы үшін » жүзге жеткенше таңертеңнен қара кешке дейін жүгіре бер, қызықты да тыныш ғұмыр кеш!!!

Қоныстарың құтты болсын!!! Қуанышыңды бөлісуге шақырған мына көпшілікке жұғысты болсын!

Выдающийся казахский писатель сатирик   С а д ы к б е к   А д а м б е к о в  написал один некролог , когда его очень хороший друг, многодетный   С ы р б а й   Мауленов ушел из жизни: « Ты ушел из этой  жизни,но после себя oставил целый лес. А я начал лoмать свой дoм, и тушить свой очаг». Потому что судьба у него была другая.другая.

Друг мой сердечный. Ты сегодня стал  хозяином своей большой крепости, и отмечаешь свое  новоселье : пусть  с ч а с т ь е  всегда будет с тобой, а твоя   к р е п о с ть   наполнится маленькими малышами и малышками, их шалостями , их благополучием, пусть твоя    к р е п о с т ь   превратиться в благотворный шанырак. « Черный казан служит для блага твоего светлого малыша »,  пусть пока тебе не исполнится 100 лет, ты с утра до поздней ночи твоя жизнь будет наполнена заботами,большими и маленькими. Проживи интересную и спокойную жизнь!!!

С новосельем вас! Такое же радостное событие пусть будет и у всех приглашенных!

Бала  – адамның бауыр еті . Бірін-бірі жақсы көретін екі адамның жаны мен  тәнінен жаралған бала ерекше ыстық. Отбасы мүшелерінің тату -тәтті өмір сүріп, бір -біріне мейіріммен қарауына негіз жасайтын алғы шарттардың бірі  – олардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі болса, екінші шарт – перзент. Сондықтан атамыз қазақ » балалы үй
–  базар » деп орынды айтқан. Адамның бір қызығы  – баланы мейірлене иіскеу үлкен бақыт болса, сол бақытқа міне, бүгін сендер де жетіп отырсыңдар.

Сол себепті мен сендерге тойларың тойға  ұлассын, емірдегі көретін қызықтарың  көбейе берсін демекпін. Менің осы айтқан той-тілегім үшін дастархандағы дәмнен алып отырыңыздар!!!


Ребенок  это самое дорогое, что есть у любого человека. Р е б е н о к   рождается на свет от души и тела для двух очень влюбленных. Самое главное,главное условие благополучия семьи это взаимное понимание двух сердец , их доброта и их любовь, а второе -– рождение  р е б е н к а . Поэтому  казахи говорят : « дом с детьми  – это базар ». Одно из наслаждений человека  – большое счастье  с  добротой  ласкать своего ребёнка, и вы сегодня дошли до такого счастия.

Поэтому сегодня я хочу  пожелать вам, пусть в вашем светлом доме всегда будет  праздник, и радостные  дни будут всегда с вами. За этот мой тост -пожелание прошу всех угощаться!!!

Дүниеге тұңғыш перзенттің келуі әрбір отбасы үшін үлкен қуаныш. Өмірге жаңа келген сәби – кеше ғана үйлену тойын өткізген жас-жұбайларды » әке-шеше «, ал олардың ата-анасын “ ата-әже ” атандырып, осы бір шаңыраққа ерекше бір мейірімділіктің нұрын  сыйлайды. Олай болса өмірге келген жас сәбидің әке-шешесіне, атасы мен әжесіне мықты денсаулық тілеп, түңғыштарыңыздың бауы берік болсын дейміз. Ал жас сәбиге тілеріміз: ата-анасының үмітін ақтайтын, маңдайы жарқыраған ұл болып ер жетсін! Өмірлі болсын!!!

Поздравления  Рождение ребенка на казахском языке.

Рождение любого ребенка , большое счастье для каждой  с е м ь и . Маленький, только что появившийся на свет  м л а д е н е ц, дает новые имена своим любимым родителям, они теперь не молодожены , они полноправные  п а п а   и   м а м а , их родители теперь бабушка, дедушка. После рождения маленького ребенка в каждой семье рождается новый  луч  доброты. Давайте пожелаем крепкого здоровья родителям , бабушке,дедушке новорожденного, и поздравим их с рождением первенца. А маленькому новорождённому пожелаем, чтобы он оправдал надежды своих мамы и папы, пусть он вырастит большим , здоровым джигитом!!! Долгих лет ему!!!

Көк аспандағы жұлдыздарға жаңа бір жұлдыз, жердегі адамзат қатарына тағы бір адам қосылды. Өмірге шекесі торсықтай сәби кедді! Бейбіт елдің ақ  көгершіні  болып дүние есігін ашқан сәбиіміздің  бауы берік болсын!!! Мандайы жарқыраған ұл болып ер жетіп, ата -анасының ғана емес, бүкіл елінің мақтаныш етер Азаматына айналсын. Куаныш құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін!!!

На синем,синем небе ко всем многочисленным звездам добавилась еще одна прекрасная звезда, так и на земле  родился еще один,маленький человек. Родился  маленький, пухленький   р е б е н о к! Желаю крепкого здоровья вашему младенцу, который сегодня открыл дверь в этот большой мир, как белый голубь нашей  страны!!! Пусть он вырастет светлым   д ж и г и т о м , и будет опорой , радостью не только для своих любимых родителей, но и для всего нашего народа!!! Поздравляю всех с этой большой радостью,  пусть она будет нескончаемой!!!

Тәй-тәй  басқан кішкентайымыздың тұсауы кесіліп, болашағына жол ашылғаңдай күй кешудеміз. Кұтты болсын! Өмір жолы ак, түзу болсын!!! Ешқашан сүрінбесін, дұшпан көзіне ілінбесін!!! Өмірі нұрға , көңілі жырға беленіп жүрсін!!!

Кішкентай амның басқан қадамы кұтты , өмір жолы жарқын болсын!!! Арайлап атқан әр таңы қуанышқа толы болсын!!! Көзінен жас ақпасын, жамандыктың дәмін татпасын!!! Қадамын сүрінбей басып, тек қана алға ұмтылсын, басына бақ орнасын, Қыдыр қолдасын!!!

Сегодня мы все разрезали путы нашего маленького,маленького, который впервые в жизни делает свои первые  шаги. Поздравляем!!! Пусть его дорога жизни будет очень светлой и прямой!!! И пусть он никогда в жизьни не спотыкается, и на глаза врагам не попадается!!! Пусть его жизнь излучает луч прекрасного солнца,  а душа воспевает песни!!!

Пусть каждый шаг маленького,маленького человечка приносит ему большую удачу,  а жизнь его будет светлой!!! Каждый  день ему приносит радость!!! Чтобы он  никогда не плакал , не вкусил вкус  з л а ! И пусть  идет только вперед, не когда не спотыкаясь , не падая,  с ч а с т ь я  ему, и пусть его всегда поддерживает Кыдыр ата!

Қадірлі қонақтар!
Бүгінгі қуаныштың қымбатты иелері!!!
Осы ақ дастархан басына адал ниетпен жиналып отырған қонақжай халқым, бүгінгі тойдың қандай той екені баршаңызға мәлім. Сондықтан мынау заманның, бейбіт елдің ақ көгершіні болып емірге іңгәлап келген жас нәрестенің шілдехана тойы құтты болсын!!!


Уважаемые гости!!!

Дорогие обладатели сегодняшней большой радости!!!
Уважаемые наши гостеприимные гости, которые собрались сегодня за этим большим, белым   д а с т а р х а н о м, для вас не секрет какое сегодня у нас большое торжество. Поэтому хочу поздравить нашего очень маленького младенца с  первым праздником, с его днём  рождения! Он сегодня появился на свет как  белый голубь своей  страны, как символ мира!!!

Қазақта  «балалы үй – базар, баласыз үй – мазар» деген сөз бар. Дүниеге сәбидің келуі – өмірдің бір ғанибет-ғажабы деуге болады. Достым, сені әке болуыңмен, алжарынды ана болуымен құттықтаймыз.Сендердің шаңырақтарыңды қуанышқа бөлеген дүниеге келген сәбидің бауы берік болсын, өмір-жасы ұзақ болсын. Тезірек ер жетіп, сендердің қолқанаттарыңа айналсын. Артынан іні-қарындастарын ерте берсін!!! Ендеше осы кішкентай өмірдің жалғасы және оны дүниеге келтірген ата-анасы үшін!!!

У казахов есть одно изречение: « Дом с детьми подобен большому базару, дом без детей подобен  большой могиле ». Рождение ребенка , самое удивительное чудо в этой жизни каждого человека. Друг мой, поздравляю тебя с твоим гордым именем   о т ц а, а твою супругу с именем  м а м а. Желаем здоровья и долгих лет жизни вашему маленькому младенцу, который принес столько счастья в большой счастливый ваш дом. Пусть скорее он  подрастет и станет опорой для вас. А за ним пусть подрастают его братья и сестренки. Так давайте  в ы п ь е м  за родителей, которые родили такого маленького,хорошего ребёнка, который будет их  продолжением.

Қуаныштың тойдың көңілді сәні мен тәрбиелік мәні кызықшылық біткен соң ұмытылмауға тиіс. Біз осы есте қаларлык сәтке өз үлесімізді қосайық деп келдік. Осы тойда сөйлегендердің тілектеріне біз де қосыламыз. Айтарымыз Азаматымыздың дені сау болып, ата -анасына қуаныш пен бақыт әкелсін. Өмірде сүрінбесін . Әрбір басқан қадамы оңғарылып, Кыдыр  а т а  қолдап жүрсін.  Мен осы айтқан той-тілегім үшін дастархандағы  дәмнен  алып отырыңыздар!


Веселые, воспитательные моменты радостного  торжества не когда должны заканчиться после завершения любого праздника. Мы пришли  добавить свой,не большой  вклад в этот не забываемый момент. Мы все присоединяемся ко всем пожеланиям,прозвучавшим сегодня, . И хотим добавить, пусть у нашего   д ж и г и т а   будет очень крепкое здоровье, пусть он приносит своим любимым родителям радость, счастье. И пусть он никогда не споткнется в этой счастливой  жизни. Каждый шаг его будет правильным , пусть его поддерживает во всем  К ы д ы р   ата. За этот мой тост -пожелание прошу всех гостей угощаться!!!

Ұлы ғұламалар » әрбір адам дүниеге келгеңде аспаңда жаңа бір жүлдыз жанады» деп айтқан екен. Міне, дәл қазір түнгі аспанға нұрын шашып тұратын жұлдыздардың саны біреуге көбейді. Жарық дүние есігін жаңа ашқан мынау періштеміз де сол жұддыздай жарқырап ортамызға қуаныш алып келді. Өмірге келген сәбиімізге Алла тағалам мықты денсаулық, бақыт, ұзақ өмір берсін. Аман-есен ер жетіп, елінің айтулы азаматы болсын!!!


 ВСе великие умы нашего человечества говорили что: « Когда рождается на земле один маленький человек, на небе загорается одна новая звезда ». И вот сегодня на небе зажглась еще  одна яркая звезда. Наш ангел только -только открывает дверь в свою счастливую жизнь и как звезда на небе, он принес радость в наше дружное окружение. Дай   Б  о г  ему крепкого  здоровья, счастья, долгой жизни.  И  пусть он вырастет почтенным   д ж и г и т о м своего народа!!!

Қоныс тойға тілек, бата, құттықтаулар


 • Тілектер, құттықтаулар
 • 12.11.2021
 • 0
 • 1
 • 125114

Көптен күткен үміттерің ақталып, жаңа үйге қол жеткізіпсіңдер, құтты болсын! Қуаныштарыңа ортақтасу үшін жиналып отырған мына қауымның сендерге айтар тілегі мол. Жаңа үйлеріңнің іргетасы мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын! Ішінде тек қана татулық пен береке, қуаныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын! Өз бастарыңа бақ-береке дарып, бала-шағаларың өсіп-өне берсін, қызығын көріңдер! Шаңырақтарыңда қуанышты тойлайтын жиын көп болсын! Қайғы-мұңдарың жоқ болсын!

*** *** *** ***

Бір данышпан «Керемет үй болмайды, үйді керемет ететін — сол үйдің әйелі. Ал үйдің шатыры — еркек. Өйткені ол сол баспананы ыстықтан, суықтан, жаңбырдан, қардан, селден қорғап тұрады» деген екен.

Құрметті үй иелері, мынау жаңа қоныстарың — баспаналарың құтты болсын!

Бірің — қорғаны, бірің — жылуы болып, қонақ үзілмейтін құтты шаңыраққа айналып, ақ дастархандарың тек қана тойға жайыла берсін! Қоныс тойларың құтты болсын!

*** *** *** ***

«Отан — отбасынан, отбасы — ошақ қасынан басталады» деген екен бабаларымыз. Ал сол ошақтың иесі — әйел, ал отбасының иесі — сол үйдің ері. «Еркек — шаңырақтың иесі әрі асыраушысы» — деп бекер айтпаған ғой.

Бүгін міне, жаңа үйге қоныс аударып, «Қоныс тойын» жасап жатырсыңдар. Олай болса үй иелеріне тілерім: өздерің табалдырығын жаңа аттаған жаңа үйлерің берекелі, ырыс мол, қыдыр қонған үлкен үйге айналсын. Шаңырақтарыңда тек қана той болсын дегім келеді.

Қоныс тойға бата тілек

Беретін асың болсын,
Көретін жасың болсын,
Басыңнан жақсылық кетпесін,
Жамандық саған жетпесі

Қайырлы болсын үйің,
Жақсы болсын күйің,
Алдарыңнан шықсын әрдайым,
Көрсеткен жұртқа сыйың.

Той-думан құтты болсын;
Бақыты мол отау болсын,
Іші жанға толсын,
Сырты малға толсын.

Өздеріңе ұзақ ғұмыр берсін,
Мәңгі кетпес ризық берсін,
Алдарыңнан күн шықсын,
Арттарыңнан ай тусын!

*** *** *** ***

Әмин, деп қол жайып,
Бата берем толғанып.
Баспанаңды бітірдің,
Еңбегің жанып оңдалып.

Жиһаз толсын ішіне,
Дос сүйсінсін ісіңе.
Мерейленіп ұйықтаңдар,
Жұмақ кіріп түсіңе.

Биік болсын төбесі,
Будақтасын өңеші,
Мықты ұстасын ағашы,
Әрбір қаққан шегесі.

Бақыт құсы үйірілген,
Той кетпесін үйіңнен.
Асқақтай бер қашанда,
Осы жақсы күйіңмен.

Қонақ кетпей үйіңнен,
Мерейің тасып өрлегін.
Отбасыларың аман боп,
Қиыншылық көрмегін.
Әмин, Аллаһу Әкбар!

*** *** *** ***

Өрісің кеңіп үй болдың,
Ие боп жаңа пәтерге.
Құлпырып тұр ғой көңілің,
Жуылғандай ақ нөсерге.

Шаттана ұстап кілтіңді,
Шалқайдың, досым, шат күліп.
Ұмыт боп күндер былтырғы,
Жұлдыз боп жанды тәтті үміт.

Көңіліңе күй күмбірі,
Жарың да жайраң қағады.
Түзелер енді тірлігің,
Қуанттың бала-шағаны.

Баспана болмай күйде жоқ,
Қажытар кісі есігі.
Дос-жаран тұрсын үйге кеп,
Тербетіп шаттық бесігін.

Көңілін тапқын көршінің,
Туыстай болар жұптассаң.
Қанатты қаққын серпіліп,
Еркің бар енді бассаң.

Өркендей берсін өренің,
Естіліп «іңгә» — әсем үн.
Кеңісін керегелерің,
Құт әкеп жаңа пәтерің!

*** *** *** ***

Ақылды адам байыса,
Рахатын көріп еңбектің,
Өмірін көркем гүл етер –
Дүние-байлықты құл етер!

Ақымақ-қарау байыса,
Туысын теуіп кеудеден,
Көңілін қара құл етер –
Дүниесі оны құл етер!

Қажетті сілтемелер (қарап көріңіз): 

Жаңа жылға арналған тілектер, құттықтаулар

Жаңа жылға арналған әзіл құттықтаулар

Сүйіктілерге арналған жаңа жылдық құттықтаулар

Тұсау кесер тойына құттықтау, тілектер

Туған күнге арналған тілектер


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Шаңырақтарыңның шаттығы құтты болсын! Терезесінен нұр төгіліп, шаңырағынан жыр төгіліп, табылдырыққа жетпей мұң көміліп, ақ пейілді әкелер сыр сөгіліп тұрсын! Үйіңде тек той болсын! Баланың былдыры үзілмесін!  Балалардың қос тірегі, мақтанышы болып ауырмай, сырқамай тек қана бақытты күндер өткізіп жүре беріңдер!

Жаңа үйдің қоныс тойы құтты болсын! Жаратқанның берген бұл сыйы ұзағынан сүйіндіріп, шуақ әкелген үй болсын! Қазақта болатын барлық  тойлар: келін алу, қыз ұзату, бесік тойы, тұсау кесер, сүндет той, Ораза, Құрбан айт, құда түсу, туған күн, барлық мереке-мейрам, мектепке бару, мектеп бітіру, диплом алу, осылардың барлығы осы шаңырақта өтсін! Жаратқанның берген барлық сыйы сендерді айналып өтпесін!

Болған шығар Хан сарайы осындай,
Әсем екен сырбаз қонар қосындай.
Шаңырағың биік болсын шаттықты
Бақыт кірсін табылдырық тосылмай.

Баланың бақытты күлкісі толсын,
Бақытың Отаудың ұйытқысы болсын!
Бар сәтің осы үйде шаттықты болып,
Әр күнің қуаныш үй кісі толсын!

Жаңа үйден жаңа бақыт өрілсін,
Терезеден байлық нұры төгілсін.
Сәттіліктің әсем құсы ұя сап,
Бірлік толы тірлік қабы сөгілсін.

Отауыңа несібелер ағылсын,
Бақыт шамы сөнбестей боп жағылсын.
Мамыражай өмір өтсін жаңа үйде
Әр күніңе шаттық гүлі тағылсын.

Армандар орындалған үй болсын,
Қуаныштан күмбірлеген күй толсын.
Қара қазан қайнаған әр күндерде
Дос-жарандар қаумалаған сый толсын.

Үбірлі бол, шүбірлі бол қанат жай,
Шөбереңе жымиып тұр қарап жай.
АЛЛА сені осы өмірге жеткізсін,
Жаңа үйің болсын бақыт бұлақтай.

Жаңа үйдің шаңырағы биік болсын,
Іші толған бала деген уық болсын!
Бақыттан бастау алып әрбір таңдар,
Байлығың бар несібе жиып қонсын!

Жаңа үй құтты болсын, шашсын шуақ,
Жас балалар жайқалсын бейне құрақ.
Арманың орындалсын Отауыңда
Денсаулық, бақыт, байлық бұрыш құрап.

Қоныс тойы құтты болсын!  Іші тек құтқа толсын!  Келін алып, қыз ұзатып Жаратқанның адамзат баласына сыйлаған барлық бақытын осы үйдің шаңырағында тойлай беріңдер! Отбасы деген Отандарың ортаймай, Кәрі болып қартаймай, ауырдым деп жантаймай, шуылдағана немере мен шөбереге айқайлай қуанышты ғұмыр кешіңдер!

Қаралым саны: 25 979

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

Үйлеріңіз құгты болсын! — С новосельем!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

Көптен күткен үміттерің ақталып, жаңа үйге қол жеткізіпсіңдер, құтты болсын! Қуаныштарыңа ортақтасу үшін жиналып отырған мына кауымның сендерге айтар тілегі мол. Жаңа үйлеріңнің іргетасы мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын! Ішінде тек қана татулық пен береке, қуаныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын! Өз бастарыңа бақ-береке дарып, бала-шағаларың өсіп-өне берсін, қызығын көріңдер! Шаңырақтарыңда қуанышты тойлайтын жиын көп болсын! Қайғы-мұңдарың жоқболсын!


Сегодня вы переехали в новый дом, о котором так долго мечтали, примите мои поздравления! У всех собравшихся сегодня на ваш праздник есть много хороших пожеланий. Пусть фундамент вашего дома будет прочным, дом широким, а шанырак пусть будет высоким! Пусть в доме царит дружба и изобилие, радость и счастье, достаток и благосостояние! Пусть счастье от вас не уходит, дети ваши пусть подрастают, вам на радость! А в вашем доме пусть собирается много гостей, и только на праздники! Неудачи и горе пусть обходят вас стороной!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер  

«Отан – отбасынан, отбасы – ошақ қасынан басталады» деген екен бабаларымыз. Ал сол ошақтың иесі – әйел, ал отбасының иесі – сол үйдің ері. «Еркек – шаңырақтың иесі өрі асыраушысы» деп бекер айтпаған ғой.

Бүгін міне, жаңа үйге қоныс аударып, «Қоныс тойын» жасап жатырсыңдар. Олай болса үй иелеріне тілерім: өздерің табалдырығын жаңа аттаған жаңа үйлерің берекелі, ырысы мол, Қыдыр қонған үлкен үйте айналсын. Шаңырақтарында тек қана той болсын дегім келеді.

Наши предки говорили: «Родина начинается с семьи, а семья с очага». Хранительницей очага является женщина, а хранителем своей семьи – мужчина. Ведь не зря говорят «Мужчина – хозяин и кормилец своего дома». 

Вот и сегодня, вы переехали в новый дом и справляете «Новоселье». Именно поэтому я хочу пожелать хозяевам этого дома: пусть в вашем новом доме всегда будут изобилие и благополучие. И пусть ваш дом станет большим и посетит его святой Кыдыр ата. Пусть в вашем доме будут только праздники и торжества.

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер  

Бір данышпан «Керемет үй болмайды, үйді керемет ететін – сол үйдін әйелі. Ал үйдің шатыры – еркек. Өйткені ол сол баспананы ыстықтан, суықтан, жаңбырдан, қардан, селден қорғап тұрады» деген екен.

Құрметті үй иелері, мынау жана қоныстарың – баспаналарың құтты болсын! Бірің – қорғаны, бірің – жылуы болып, қонақ үзілмейтін құтты шаңыраққа айналып, ақ дастархандарың тек қана тойға жайыла берсін! Қоныс тойларың құтты болсын!

Один мудрый человек сказал: «Не бывает чудесного дома, чудесным его делает его хозяйка. А крышей этого дома является мужчина. Потому что, именно мужчина защищает этот дом от жары и холода, от дождя и снега, а также от разных бед. 

Уважаемые хозяева, поздравляю вас с новосельем! Пусть один из вас будет защитой, а другая хранительницей, пусть в вашем доме всегда будут гости, дастархан всегда накрыт только для различных торжеств! Поздравляю вас с новосельем!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер  

Қазақтың керемет сатирик жазушысы, өзгеше тағдыр иесі Садықбек Адамбеков жан досы, көп балалы Сырбай Мәуленов өмірден өткенде: «Сен өмірден өтіп барасың, орныңа орман өсіріп. Мен тіккен үйімді жыға бастадым, жаққан отымды өшіріп…» деп азанама жазыпты.

Жан досым менің! Бүгін сен де өз қорғаныңның иесі болып, қоныс тойын тойлап отырсың: әрқашанда басыңнан бақ таймасын, осы қорғаныңның іші шүпірлеген қарадомалақ балаға, олардың ырыс-несібесіне толып, осынау жаңа үйің құт дарыған берекелі шаңыраққа айналсын! «Қара қазан, сары баланың қамы үшін» жүзге жеткенше таңертеңнен қара кешке дейін жүгіре бер, қызықты да тыныш ғұмыр кеш!

Қоныстарың құтты болсын! Қуанышыңды бөлісуге шақырған мына көпшілікке жұғысты болсын!

Выдающийся казахский писатель сатирик Садыкбек Адамбеков написал один некролог, когда его хороший друг, многодетный Сырбай Мауленов ушел из жизни: «Ты ушел из этой жизни, но после себя оставил целый лес. А я начал ломать свой дом, и тушить свой очаг…». Потому что судьба у него была другая. 

Друг мой сердечный. Ты сегодня стал хозяином своей крепости, и отмечаешь свое новоселье: пусть счастье всегда будет с тобой, а твоя крепость наполнится маленькими малышами, их шалостями и их благополучием, пусть твоя крепость превратиться в благотворный шанырак. «Черный казан служит для блага светлого малыша», и пусть пока тебе не исполнится сто лет, ты с утра до поздней ночи твоя жизнь будет наполнена заботами. Проживи интересную и спокойную жизнь!

С новосельем вас! Такое же радостное событие пусть будет и у всех приглашенных!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

Жаңа баспаналарыңмен бірге өмірлерің де жаңа ағысқа қарай бұрылып, жаңа да бақытты арнамен ағатын болсын!

Сөз шығар сай боп өреге,
Жүрекке Ақыл-ер – еге!
Ниетің түзу болмаса,
Басыңа бақыт қонар ма,
Қайсы үйге қонақ кеп келсе,
Сол үйде Қызыр ереді!…
Алтын шаңырақ, биіктеп
жайылар күміс кереге! 
Ынтымақ ырыс-үйлесім,
Көргенді үлгі өнеге! 
Сіздерден соны мен көрдім; 
Түсіріп келін – сүйіңдер, 
Немере, шөпшек, шөбере!
Әумин!

Пусть с вашим новым домом в вашу жизнь плывет по новому счастливому течению!

Слова могут достичь больших вершин. Только человеку с хорошими намерениями приходит счастье. Если в твой дом приходит много гостей, в твой дом обязательно придет святой Кыдыр! Да поднимется высоко твой шанырак, а дом твой будет всегда гостеприимным. И твой достойный дом будет всем примером. Я это вижу в вас. Пусть в вашем доме будет свадьба, и малышами будет полон дом! Аминь!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

Түсінген біздің жайды кұптауы шын, 
Жақсының әрқашанда, шіркін-ай, шыққаны – шың.
«Батамен ер көгерер» деген сөз бар, 
Бугінгі көп тілектен үйіңе кұт дарысын.

Білеміз, әр кез биік талғамдарың,
Әлі де жарым-жарты тірліктен алғандарың.
Айтатын жүректегі ақ тілегім,
Әйтеуір, орындалсын ойға алған армандарың.

Тербесе өлең кейде жүрегімді,
Айғыздар әртурлі түс, шіркін-ай, жүрегімді.
Періште құлағына шалынсын деп,
Мен айттым тойыңызда жырға орал тілегімді.

Қарасаң көк аспанның жұлдызы бар, 
Береке қонған көлдің, шіркін-ай, құндызы бар. 
Осындай той көріңдер, жүз жыл жасап, 
Ақыннан жыр тындаған көпшілік ұл-қызы бар.Все кто поймет меня, меня поддержат, только хороший человек может достигнуть больших вершин. Есть слова: «Благословенный мужчина добьется всего». Именно поэтому, сегодня мы пожелаем тебе и твоему дому только хорошее. Мы знаем, что у вас много желаний, но сегодня вы достигли только половину. От чистого сердца вам хочу пожелать, достижения всех ваших желаний. Пусть достигнуть ангелов мои пожелания, посвященные вашему торжеству. Если посмотреть на небо, сколько звезд ты там увидишь. И через сто лет желаю вам отпраздновать такое же торжество.Источник:

Құттықтау, тiлектер: Қоныс той - с новосельем

Үйлеріңіз құгты болсын! — С новосельем!

***************************

Көптен күткен үміттерің ақталып, жаңа үйге қол жеткізіпсіңдер, құтты болсын!
Қуаныштарыңа ортақтасу үшін жиналып отырған мына кауымның сендерге айтар тілегі мол.
Жаңа үйлеріңнің іргетасы мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын!
Ішінде тек қана татулық пен береке, қуаныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын!

Өз бастарыңа бақ-береке дарып, бала-шағаларың өсіп-өне берсін, қызығын көріңдер! Шаңырақтарыңда қуанышты тойлайтын жиын көп болсын! Қайғы-мұңдарың жоқболсын!

Перевод:

Сегодня вы переехали в новый дом, о котором так долго мечтали, примите мои поздравления!
У всех собравшихся сегодня на ваш праздник есть много хороших пожеланий.
Пусть фундамент вашего дома будет прочным, дом широким, а шанырак пусть будет высоким!

Пусть в доме царит дружба и изобилие, радость и счастье, достаток и благосостояние!
Пусть счастье от вас не уходит, дети ваши пусть подрастают, вам на радость!
А в вашем доме пусть собирается много гостей, и только на праздники!
Неудачи и горе пусть обходят вас стороной!

*************************

«Отан – отбасынан, отбасы – ошақ қасынан басталады» деген екен бабаларымыз. Ал сол ошақтың иесі – әйел, ал отбасының иесі – сол үйдің ері. «Еркек – шаңырақтың иесі өрі асыраушысы» деп бекер айтпаған ғой.

Бүгін міне, жаңа үйге қоныс аударып, «Қоныс тойын» жасап жатырсыңдар. Олай болса үй иелеріне тілерім: өздерің табалдырығын жаңа аттаған жаңа үйлерің берекелі, ырысы мол, Қыдыр қонған үлкен үйте айналсын. Шаңырақтарында тек қана той болсын дегім келеді.

Перевод:

Наши предки говорили: «Родина начинается с семьи, а семья с очага». Хранительницей очага является женщина, а хранителем своей семьи – мужчина. Ведь не зря говорят «Мужчина – хозяин и кормилец своего дома».

Вот и сегодня, вы переехали в новый дом и справляете «Новоселье». Именно поэтому я хочу пожелать хозяевам этого дома: пусть в вашем новом доме всегда будут изобилие и благополучие. И пусть ваш дом станет большим и посетит его святой Кыдыр ата. Пусть в вашем доме будут только праздники и торжества.

*************************

Бір данышпан «Керемет үй болмайды, үйді керемет ететін – сол үйдін әйелі.
Ал үйдің шатыры – еркек. Өйткені ол сол баспананы ыстықтан, суықтан, жаңбырдан, қардан, селден қорғап тұрады», — деген екен.

Құрметті үй иелері, мынау жана қоныстарың – баспаналарың құтты болсын! Бірің – қорғаны, бірің – жылуы болып, қонақ үзілмейтін құтты шаңыраққа айналып, ақ дастархандарың тек қана тойға жайыла берсін! Қоныс тойларың құтты болсын!

Перевод:

Один мудрый человек сказал: «Не бывает чудесного дома, чудесным его делает его хозяйка. А крышей этого дома является мужчина. Потому что, именно мужчина защищает этот дом от жары и холода, от дождя и снега, а также от разных бед».

Уважаемые хозяева, поздравляю вас с новосельем! Пусть один из вас будет защитой, а другая хранительницей, пусть в вашем доме всегда будут гости, дастархан всегда накрыт только для различных торжеств! Поздравляю вас с новосельем!

Құттықтау, тiлектер: Қоныс той - с новосельем

******************************

Қазақтың керемет сатирик жазушысы, өзгеше тағдыр иесі Садықбек Адамбеков жан досы, көп балалы Сырбай Мәуленов өмірден өткенде: «Сен өмірден өтіп барасың, орныңа орман өсіріп. Мен тіккен үйімді жыға бастадым, жаққан отымды өшіріп…» деп азанама жазыпты.

Жан досым менің! Бүгін сен де өз қорғаныңның иесі болып, қоныс тойын тойлап отырсың: әрқашанда басыңнан бақ таймасын, осы қорғаныңның іші шүпірлеген қарадомалақ балаға, олардың ырыс-несібесіне толып, осынау жаңа үйің құт дарыған берекелі шаңыраққа айналсын!

«Қара қазан, сары баланың қамы үшін» жүзге жеткенше таңертеңнен қара кешке дейін жүгіре бер, қызықты да тыныш ғұмыр кеш!
Қоныстарың құтты болсын! Қуанышыңды бөлісуге шақырған мына көпшілікке жұғысты болсын!

Перевод:

Выдающийся казахский писатель сатирик Садыкбек Адамбеков написал один некролог, когда его хороший друг, многодетный Сырбай Мауленов ушел из жизни: «Ты ушел из этой жизни, но после себя оставил целый лес. А я начал ломать свой дом, и тушить свой очаг…». Потому что судьба у него была другая.

Друг мой сердечный. Ты сегодня стал хозяином своей крепости, и отмечаешь свое новоселье: пусть счастье всегда будет с тобой, а твоя крепость наполнится маленькими малышами, их шалостями и их благополучием, пусть твоя крепость превратиться в благотворный шанырак.

«Черный казан служит для блага светлого малыша», и пусть пока тебе не исполнится сто лет, ты с утра до поздней ночи твоя жизнь будет наполнена заботами. Проживи интересную и спокойную жизнь!
С новосельем вас! Такое же радостное событие пусть будет и у всех приглашенных!

*********************************

Жаңа баспаналарыңмен бірге өмірлерің де жаңа ағысқа
қарай бұрылып, жаңа да бақытты арнамен ағатын болсын!
Сөз шығар сай боп өреге,
Жүрекке Ақыл-ер – еге!

Ниетің түзу болмаса,
Басыңа бақыт қонар ма,
Қайсы үйге қонақ кеп келсе,
Сол үйде Қызыр ереді!…

Алтын шаңырақ, биіктеп
жайылар күміс кереге!
Ынтымақ ырыс-үйлесім,
Көргенді үлгі өнеге!

Сіздерден соны мен көрдім;
Түсіріп келін – сүйіңдер,
Немере, шөпшек, шөбере!
Әумин!

Перевод:

Пусть с вашим новым домом в вашу жизнь плывет по новому счастливому течению!
Слова могут достичь больших вершин. Только человеку с хорошими намерениями приходит счастье. Если в твой дом приходит много гостей, в твой дом обязательно придет святой Кыдыр!

Да поднимется высоко твой шанырак, а дом твой будет всегда гостеприимным. И твой достойный дом будет всем примером. Я это вижу в вас. Пусть в вашем доме будет свадьба, и малышами будет полон дом! Аминь!

Құттықтау, тiлектер: Қоныс той - с новосельем

*******************

Түсінген біздің жайды кұптауы шын,
Жақсының әрқашанда, шіркін-ай, шыққаны – шың.
«Батамен ер көгерер» деген сөз бар,
Бугінгі көп тілектен үйіңе кұт дарысын.

Білеміз, әр кез биік талғамдарың,
Әлі де жарым-жарты тірліктен алғандарың.
Айтатын жүректегі ақ тілегім,
Әйтеуір, орындалсын ойға алған армандарың.

Тербесе өлең кейде жүрегімді,
Айғыздар әртурлі түс, шіркін-ай, жүрегімді.
Періште құлағына шалынсын деп,
Мен айттым тойыңызда жырға орал тілегімді.

Қарасаң көк аспанның жұлдызы бар,
Береке қонған көлдің, шіркін-ай, құндызы бар.
Осындай той көріңдер, жүз жыл жасап,
Ақыннан жыр тындаған көпшілік ұл-қызы бар.

Перевод:

Все кто поймет меня, меня поддержат, только хороший человек может достигнуть больших вершин. Есть слова: «Благословенный мужчина добьется всего». Именно поэтому, сегодня мы пожелаем тебе и твоему дому только хорошее. Мы знаем, что у вас много желаний, но сегодня вы достигли только половину.

От чистого сердца вам хочу пожелать, достижения всех ваших желаний. Пусть достигнуть ангелов мои пожелания, посвященные вашему торжеству. Если посмотреть на небо, сколько звезд ты там увидишь. И через сто лет желаю вам отпраздновать такое же торжество.

Құттықтау (куттыктау, олендер): Қоныс той (с новосельем)

Үйлеріңіз құгты болсын! — С новосельем!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер


Көптен күткен үміттерің ақталып, жаңа үйге қол жеткізіпсіңдер, құтты болсын!
Қуаныштарыңа ортақтасу үшін жиналып отырған мына кауымның сендерге айтар тілегі
мол. Жаңа үйлеріңнің іргетасы мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын! Ішінде
тек қана татулық пен береке, қуаныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын! Өз
бастарыңа бақ-береке дарып, бала-шағаларың өсіп-өне берсін, қызығын көріңдер!
Шаңырақтарыңда
қуанышты тойлайтын жиын көп болсын! Қайғы-мұңдарың жоқболсын!

Сегодня вы переехали в новый дом, о котором так долго мечтали, примите мои
поздравления! У всех собравшихся сегодня на ваш праздник есть много хороших
пожеланий. Пусть фундамент вашего дома будет прочным, дом широким, а шанырак
пусть будет высоким! Пусть в доме царит дружба и изобилие, радость и счастье,
достаток и благосостояние! Пусть счастье от вас не уходит, дети ваши пусть
подрастают, вам на радость! А в вашем доме пусть собирается много гостей, и
только на праздники! Неудачи и горе пусть обходят вас стороной!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

«Отан – отбасынан, отбасы – ошақ қасынан басталады» деген екен бабаларымыз. Ал
сол ошақтың иесі – әйел, ал отбасының иесі – сол үйдің ері. «Еркек –
шаңырақтың иесі өрі асыраушысы» деп бекер айтпаған ғой.

Бүгін міне, жаңа үйге қоныс аударып, «Қоныс тойын» жасап жатырсыңдар.
Олай болса үй иелеріне тілерім: өздерің табалдырығын жаңа аттаған жаңа үйлерің
берекелі, ырысы мол, Қыдыр қонған үлкен үйте айналсын. Шаңырақтарында тек қана
той болсын дегім келеді.

Наши предки говорили: «Родина начинается с семьи, а семья с очага».
Хранительницей очага является женщина, а хранителем своей семьи – мужчина. Ведь
не зря говорят «Мужчина – хозяин и кормилец своего дома».

Вот и сегодня, вы переехали в новый дом и справляете «Новоселье». Именно
поэтому я хочу пожелать хозяевам этого дома: пусть в вашем новом доме всегда
будут изобилие и благополучие. И пусть ваш дом станет большим и посетит его
святой Кыдыр ата. Пусть в вашем доме будут только праздники и торжества.

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

Бір данышпан «Керемет үй болмайды, үйді керемет ететін – сол үйдін әйелі.
Ал үйдің шатыры – еркек. Өйткені ол сол баспананы ыстықтан, суықтан, жаңбырдан,
қардан, селден қорғап тұрады» деген екен.


Құрметті үй иелері, мынау жана қоныстарың – баспаналарың құтты болсын! Бірің –
қорғаны, бірің – жылуы болып, қонақ үзілмейтін құтты шаңыраққа айналып, ақ
дастархандарың тек қана тойға жайыла берсін! Қоныс тойларың құтты болсын!

Один мудрый человек сказал: «Не бывает чудесного дома, чудесным его делает его
хозяйка. А крышей этого дома является мужчина. Потому что, именно мужчина
защищает этот дом от жары и холода, от дождя и снега, а также от разных бед.

Уважаемые хозяева, поздравляю вас с новосельем! Пусть один из вас будет
защитой, а другая хранительницей, пусть в вашем доме всегда будут гости,
дастархан всегда накрыт только для различных торжеств! Поздравляю вас с
новосельем!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

Қазақтың керемет сатирик жазушысы, өзгеше тағдыр иесі Садықбек Адамбеков жан
досы, көп балалы Сырбай Мәуленов өмірден өткенде: «Сен өмірден өтіп барасың,
орныңа орман өсіріп. Мен тіккен үйімді жыға бастадым, жаққан отымды өшіріп…»
деп азанама жазыпты.

Жан досым менің! Бүгін сен де өз қорғаныңның иесі болып, қоныс тойын тойлап
отырсың: әрқашанда басыңнан бақ таймасын, осы қорғаныңның іші шүпірлеген
қарадомалақ балаға, олардың ырыс-несібесіне толып, осынау жаңа үйің құт дарыған
берекелі шаңыраққа айналсын! «Қара қазан, сары баланың қамы үшін» жүзге
жеткенше таңертеңнен қара кешке дейін жүгіре бер, қызықты да тыныш ғұмыр кеш!

Қоныстарың құтты болсын! Қуанышыңды бөлісуге шақырған мына көпшілікке жұғысты
болсын!

Выдающийся казахский писатель сатирик Садыкбек Адамбеков написал один некролог,
когда его хороший друг, многодетный Сырбай Мауленов ушел из жизни: «Ты ушел из
этой жизни, но после себя оставил целый лес. А я начал ломать свой дом, и
тушить свой очаг…». Потому что судьба у него была другая.

Друг мой сердечный. Ты сегодня стал хозяином своей крепости, и отмечаешь свое
новоселье: пусть счастье всегда будет с тобой, а твоя крепость наполнится
маленькими малышами, их шалостями и их благополучием, пусть твоя крепость
превратиться в благотворный шанырак. «Черный казан служит для блага светлого
малыша», и пусть пока тебе не исполнится сто лет, ты с утра до поздней ночи
твоя жизнь будет наполнена заботами. Проживи интересную и спокойную жизнь!

С новосельем вас! Такое же радостное событие пусть будет и у всех приглашенных!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

Жаңа баспаналарыңмен бірге өмірлерің де жаңа ағысқа
қарай бұрылып, жаңа да бақытты арнамен ағатын болсын!
Сөз шығар сай боп өреге,


Жүрекке Ақыл-ер – еге!


Ниетің түзу болмаса,


Басыңа бақыт қонар ма,


Қайсы үйге қонақ кеп келсе,


Сол үйде Қызыр ереді!…


Алтын шаңырақ, биіктеп


жайылар күміс кереге!


Ынтымақ ырыс-үйлесім,


Көргенді үлгі өнеге!


Сіздерден соны мен көрдім;


Түсіріп келін – сүйіңдер,


Немере, шөпшек, шөбере!


Әумин!
Пусть с вашим новым домом в вашу жизнь плывет по новому счастливому течению!
Слова могут достичь больших вершин. Только человеку с хорошими намерениями
приходит счастье. Если в твой дом приходит много гостей, в твой дом обязательно
придет святой Кыдыр! Да поднимется высоко твой шанырак, а дом твой будет всегда
гостеприимным. И твой достойный дом будет всем примером. Я это вижу в вас.
Пусть в вашем доме будет свадьба, и малышами будет полон дом! Аминь!

құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер


Түсінген біздің жайды кұптауы шын,


Жақсының әрқашанда, шіркін-ай, шыққаны – шың.


«Батамен ер көгерер» деген сөз бар,


Бугінгі көп тілектен үйіңе кұт дарысын.
Білеміз, әр кез биік талғамдарың,


Әлі де жарым-жарты тірліктен алғандарың.


Айтатын жүректегі ақ тілегім,


Әйтеуір, орындалсын ойға алған армандарың.
Тербесе өлең кейде жүрегімді,


Айғыздар әртурлі түс, шіркін-ай, жүрегімді.


Періште құлағына шалынсын деп,


Мен айттым тойыңызда жырға орал тілегімді.
Қарасаң көк аспанның жұлдызы бар,


Береке қонған көлдің, шіркін-ай, құндызы бар.


Осындай той көріңдер, жүз жыл жасап,


Ақыннан жыр тындаған көпшілік ұл-қызы бар.
Все кто поймет меня, меня поддержат, только хороший человек может достигнуть
больших вершин. Есть слова: «Благословенный мужчина добьется всего». Именно
поэтому, сегодня мы пожелаем тебе и твоему дому только хорошее. Мы знаем, что у
вас много желаний, но сегодня вы достигли только половину. От чистого сердца
вам хочу пожелать, достижения всех ваших желаний. Пусть достигнуть ангелов мои
пожелания, посвященные вашему торжеству. Если посмотреть на небо, сколько звезд
ты там увидишь. И через сто лет желаю вам отпраздновать такое же торжество.Источник: құттықтау куттыктау тілектер олендер олен новосельем олең қоныс той поздравления на казахском создер

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Категория: Поздравления | Добавил: admin (25.02.2012)
W

Просмотров: 18496
| Теги: олең, құттықтау, создер, куттыктау, тілектер, поздравления на казахском, қоныс той, новосельем, олендер, олен
| Рейтинг: 3.4/8

Похожие материалы

Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Страница 12 из 19

Поздравления с   новосельем  на казахском языке.

Новоселье на казахском.

«Отан- – отбасынан, отбасы- – ошақ қасынан басталады» деген екен бабаларымыз . Ал сол ошақтың иесі  – әйел, ал отбасының иесі –  сол үйдің ері . «Еркек -– шаңырақтың  иесі өрі асыраушысы»  деп  бекер  айтпаған  ғой.

Бүгін міне , жаңа үйге қоныс аударып, » Қоныс тойын » жасап жатырсыңдар. Олай болса үй иелеріне тілерім:  өздерің табалдырығын  жаңа аттаған жаңа  үйлерің берекелі, ырысы мол, Кыдыр қонған үлкен үйте  айналсын. Шаңырақтарында тек қана той болсын  дегім келеді.

Наши предки говорили:  «Родина   начинается с нашей семьи, а семья с  очага ». Хранительницей  очага является женщина , а хранителем своей семьи  мужчина. Ведь не зря говорят « Мужчина  –  хозяин и кормилец своего родного дома ».

Вот и сегодня , вы переехали в свой новый дом и справляете « Н овоселье ». Именно поэтому я и хочу пожелать хозяевам этого дома : пусть в вашем большом, новом доме всегда будут изобилие и  благополучие . Пусть ваш дом  станет большим и посетит его святой  К ы д ы р   ата. Пусть в вашем доме  будут только праздники и  торжества большие и маленькие.

Бір данышпан » Керемет үй болмайды,  үйді керемет ететін- – сол үйдін  әйелі. Ал үйдің шатыры – еркек. Өйткені ол сол баспананы ыстықтан,  суықтан,  жаңбырдан, кардан, селден қорғап тұрады » деген  екен.

Құрметті  үй иелері , мынау жана қоныстарың  – баспаналарың құтты болсын!!! Бірің  – қорғаны, бірің  – жылуы болып, қонақ үзілмейтін құтты шаңыраққа айналып,  ақ дастархандарың тек қана тойға жайыла берсін!!! Қоныс тойларың құтты болсын!Один  очень мудрый человек сказал : « Не бывает  чудесного дома,  чудесным его делает его  хозяйка . А крышей  этого дома является  мужчина . Потому что, именно  м у ж ч и н а  защищает этот дом  о т жары  и  холода, от дождя и снега, а также от разных  б е д .

Уважаемые  хозяева , поздравляю вас с новосельем!!! Пусть один из вас будет защитой , а   д р  у г а я  хранительницей, пусть в вашем  д о м е  всегда будут  г о с т и, дастархан всегда накрыт только для различных торжеств!!! Поздравляю вас с новосельем!!!


Жаңа баспаналарыңмен бірге өмірлерің де жаңа ағысқа қарай бұрылып, жаңа да бақытты арнамен ағатын болсын!!!

Сөз  шығар сай боп өреге,
Жүрекке Ақыл-ер – еге!
иетің түзу болмаса,
Басыңа бақыт қонар ма,
Қайсы үйге қонақ кеп келсе,
Сол үйде Қызыр ереді!
Алтын шаңырақ, биіктеп
жайылар күміс кереге !
Ынтымақ ырыс—үйлесім,
Көргенді үлгі өнеге!!!
Сіздерден соны мен көрдім;
Түсіріп келін –  сүйіңдер,
Немере, шөпшек, шөбере!!!
Әумин!!!

Пусть с вашим новым,большим домом в светлую вашу жизнь плывет по новому счастливому течению счастье !

Слова  м о г у т   достичь больших вершин. Только человеку с хорошими  намерениями приходит большое счастье. Если в твой дом приходит много,много гостей, в твой дом обязательно придет святой   К ы д ы р ! Да поднимется высоко твой   ш а н ы р а к, а дом твой будет всегда очень гостеприимным. И твой достойный дом будет всем примером для всех. Я это вижу в  вас. Пусть в вашем доме будет   с в а д ь б а, и малышами будет  полон дом!!! Аминь!!!

Көптен күткен  үміттерің aқталып, жаңа үйге қол жеткізіпсіңдер, құтты болсын! Қуaныштарыңа ортақтасу үшін жинaлып отырған мына кaуымның сендерге aйтар тілегі мол. Жaңа үйлеріңнің іргетасы  мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын! Ішінде тек қaна татулық пен береке, қуaныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын!!! Өз бастарыңа бақ -береке дарып, бала-шағаларың өсіп- өне берсін ,  қызығын көріңдер! Шаңырақтарыңда қуанышты тойлайтын жиын көп болсын! Қайғы-мұңдарың жоқболсын!!!


Сегодня вы переехали в новый,красивый дом, о котором так долго вы мечтали, примите мои большие поздравления!! У всех собравшихся сегодня на ваш большой праздник есть много хороших,хороших пожеланий. Пусть фундамент вашего   д о м а будет прочным , д о м   широким, а ш а н ы р а к пусть будет высоким!!! Пусть в доме всегда царит большая дружба и  большое изобилие, радость , счастье, достаток и благосостояние!!! Пусть  с ч а с т ь е  от вас не уходит ни когда, дети ваши пусть растут, вам на   р а д о с т ь ! А в вашем доме пусть собирается много,много гостей, и только на праздники,маленькие и большие! Неудачи и горе пусть обходят вас всегда стороной!

Түсінген  біздің жайды кұптауы  шын ,
Жақсының  әрқашанда , шіркін -ай, шыққаны– шың.
«Батамен  ер көгерер» деген сөз бар,
Бугінгі  көп тілектен  үйіңе кұт дарысын.

Білеміз, әр кез биік талғамдарың,
Әлі де жарым-жарты тірліктен алғандарың.
Айтатын жүректегі ақ тілегім,
Әйтеуір, орындалсын ойға алған армандарың.

Тербесе елең кейде жүрегімді,
Айғыздар әртурлі түс, шіркін-ай, жүрегімді.
Періште құлағына шалынсын деп,
Мен  айттым тойыңызда жырға орал тілегімді .

Қарасаң  көк аспанның жұлдызы бар,
Береке қонған көлдің, шіркін-ай, құндызы бар.
Осындай той көріңдер, жүз жыл жасап,
Ақыннан жыр  тындаған көпшілік ұл-қызы бар.Все те, кто поймет меня, меня поддержат , только очень хороший человек может достигнуть больших,больших вершин. Есть слова: « Благословенный мужчина добьется всего ». Именно поэтому, сегодня мы пожелаем  т е б е   и твоему большому дому только хорошее. Мы знаем, что у вас много,много желаний, но сегодня вы достигли  только половину. От чистого   с е р д ц а  вам хочу пожелать, достижения всех ваших желаний,маленьких и больших. Пусть достигнуть  ангелов  мои пожелания, посвященные вашему торжеству . Если посмотреть на  небо, сколько звезд ты там увидишь. И через 100 лет желаю вам отпраздновать такое же большое торжество.

Қазақтың керемет сатирик жазушысы , өзгеше тағдыр иесі Садықбек Адамбеков жан досы, көп балалы Сырбай Мәуленов өмірден өткенде: « Сен өмірден өтіп барасың, орныңа орман өсіріп. Мен тіккен үйімді жыға бастадым, жаққан отымды өшіріп..» деп  азанама жазыпты.

Жан досым менің!!! Бүгін сен де өз қорғаныңның иесі болып, қоныс  тойын тойлап отырсың: әрқашанда басыңнан бақ таймасын, осы қорғаныңның іші шүпірлеген  қарадомалақ балаға,  олардың ырыс -несібесіне толып, осынау жаңа үйің құт дарыған берекелі шаңыраққа айналсын! « Қара қазан, сары баланың қамы үшін » жүзге жеткенше таңертеңнен қара кешке дейін жүгіре бер, қызықты да тыныш ғұмыр кеш!!!

Қоныстарың құтты болсын!!! Қуанышыңды бөлісуге шақырған мына көпшілікке жұғысты болсын!

Выдающийся казахский писатель сатирик   С а д ы к б е к   А д а м б е к о в  написал один некролог , когда его очень хороший друг, многодетный   С ы р б а й   Мауленов ушел из жизни: « Ты ушел из этой  жизни,но после себя oставил целый лес. А я начал лoмать свой дoм, и тушить свой очаг». Потому что судьба у него была другая.другая.

Друг мой сердечный. Ты сегодня стал  хозяином своей большой крепости, и отмечаешь свое  новоселье : пусть  с ч а с т ь е  всегда будет с тобой, а твоя   к р е п о с ть   наполнится маленькими малышами и малышками, их шалостями , их благополучием, пусть твоя    к р е п о с т ь   превратиться в благотворный шанырак. « Черный казан служит для блага твоего светлого малыша »,  пусть пока тебе не исполнится 100 лет, ты с утра до поздней ночи твоя жизнь будет наполнена заботами,большими и маленькими. Проживи интересную и спокойную жизнь!!!

С новосельем вас! Такое же радостное событие пусть будет и у всех приглашенных!

Бала  – адамның бауыр еті . Бірін-бірі жақсы көретін екі адамның жаны мен  тәнінен жаралған бала ерекше ыстық. Отбасы мүшелерінің тату -тәтті өмір сүріп, бір -біріне мейіріммен қарауына негіз жасайтын алғы шарттардың бірі  – олардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі болса, екінші шарт – перзент. Сондықтан атамыз қазақ » балалы үй
–  базар » деп орынды айтқан. Адамның бір қызығы  – баланы мейірлене иіскеу үлкен бақыт болса, сол бақытқа міне, бүгін сендер де жетіп отырсыңдар.

Сол себепті мен сендерге тойларың тойға  ұлассын, емірдегі көретін қызықтарың  көбейе берсін демекпін. Менің осы айтқан той-тілегім үшін дастархандағы дәмнен алып отырыңыздар!!!


Ребенок  это самое дорогое, что есть у любого человека. Р е б е н о к   рождается на свет от души и тела для двух очень влюбленных. Самое главное,главное условие благополучия семьи это взаимное понимание двух сердец , их доброта и их любовь, а второе -– рождение  р е б е н к а . Поэтому  казахи говорят : « дом с детьми  – это базар ». Одно из наслаждений человека  – большое счастье  с  добротой  ласкать своего ребёнка, и вы сегодня дошли до такого счастия.

Поэтому сегодня я хочу  пожелать вам, пусть в вашем светлом доме всегда будет  праздник, и радостные  дни будут всегда с вами. За этот мой тост -пожелание прошу всех угощаться!!!

Дүниеге тұңғыш перзенттің келуі әрбір отбасы үшін үлкен қуаныш. Өмірге жаңа келген сәби – кеше ғана үйлену тойын өткізген жас-жұбайларды » әке-шеше «, ал олардың ата-анасын “ ата-әже ” атандырып, осы бір шаңыраққа ерекше бір мейірімділіктің нұрын  сыйлайды. Олай болса өмірге келген жас сәбидің әке-шешесіне, атасы мен әжесіне мықты денсаулық тілеп, түңғыштарыңыздың бауы берік болсын дейміз. Ал жас сәбиге тілеріміз: ата-анасының үмітін ақтайтын, маңдайы жарқыраған ұл болып ер жетсін! Өмірлі болсын!!!

Поздравления  Рождение ребенка на казахском языке.

Рождение любого ребенка , большое счастье для каждой  с е м ь и . Маленький, только что появившийся на свет  м л а д е н е ц, дает новые имена своим любимым родителям, они теперь не молодожены , они полноправные  п а п а   и   м а м а , их родители теперь бабушка, дедушка. После рождения маленького ребенка в каждой семье рождается новый  луч  доброты. Давайте пожелаем крепкого здоровья родителям , бабушке,дедушке новорожденного, и поздравим их с рождением первенца. А маленькому новорождённому пожелаем, чтобы он оправдал надежды своих мамы и папы, пусть он вырастит большим , здоровым джигитом!!! Долгих лет ему!!!

Көк аспандағы жұлдыздарға жаңа бір жұлдыз, жердегі адамзат қатарына тағы бір адам қосылды. Өмірге шекесі торсықтай сәби кедді! Бейбіт елдің ақ  көгершіні  болып дүние есігін ашқан сәбиіміздің  бауы берік болсын!!! Мандайы жарқыраған ұл болып ер жетіп, ата -анасының ғана емес, бүкіл елінің мақтаныш етер Азаматына айналсын. Куаныш құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін!!!

На синем,синем небе ко всем многочисленным звездам добавилась еще одна прекрасная звезда, так и на земле  родился еще один,маленький человек. Родился  маленький, пухленький   р е б е н о к! Желаю крепкого здоровья вашему младенцу, который сегодня открыл дверь в этот большой мир, как белый голубь нашей  страны!!! Пусть он вырастет светлым   д ж и г и т о м , и будет опорой , радостью не только для своих любимых родителей, но и для всего нашего народа!!! Поздравляю всех с этой большой радостью,  пусть она будет нескончаемой!!!

Тәй-тәй  басқан кішкентайымыздың тұсауы кесіліп, болашағына жол ашылғаңдай күй кешудеміз. Кұтты болсын! Өмір жолы ак, түзу болсын!!! Ешқашан сүрінбесін, дұшпан көзіне ілінбесін!!! Өмірі нұрға , көңілі жырға беленіп жүрсін!!!

Кішкентай амның басқан қадамы кұтты , өмір жолы жарқын болсын!!! Арайлап атқан әр таңы қуанышқа толы болсын!!! Көзінен жас ақпасын, жамандыктың дәмін татпасын!!! Қадамын сүрінбей басып, тек қана алға ұмтылсын, басына бақ орнасын, Қыдыр қолдасын!!!

Сегодня мы все разрезали путы нашего маленького,маленького, который впервые в жизни делает свои первые  шаги. Поздравляем!!! Пусть его дорога жизни будет очень светлой и прямой!!! И пусть он никогда в жизьни не спотыкается, и на глаза врагам не попадается!!! Пусть его жизнь излучает луч прекрасного солнца,  а душа воспевает песни!!!

Пусть каждый шаг маленького,маленького человечка приносит ему большую удачу,  а жизнь его будет светлой!!! Каждый  день ему приносит радость!!! Чтобы он  никогда не плакал , не вкусил вкус  з л а ! И пусть  идет только вперед, не когда не спотыкаясь , не падая,  с ч а с т ь я  ему, и пусть его всегда поддерживает Кыдыр ата!

Қадірлі қонақтар!
Бүгінгі қуаныштың қымбатты иелері!!!
Осы ақ дастархан басына адал ниетпен жиналып отырған қонақжай халқым, бүгінгі тойдың қандай той екені баршаңызға мәлім. Сондықтан мынау заманның, бейбіт елдің ақ көгершіні болып емірге іңгәлап келген жас нәрестенің шілдехана тойы құтты болсын!!!


Уважаемые гости!!!

Дорогие обладатели сегодняшней большой радости!!!
Уважаемые наши гостеприимные гости, которые собрались сегодня за этим большим, белым   д а с т а р х а н о м, для вас не секрет какое сегодня у нас большое торжество. Поэтому хочу поздравить нашего очень маленького младенца с  первым праздником, с его днём  рождения! Он сегодня появился на свет как  белый голубь своей  страны, как символ мира!!!

Қазақта  «балалы үй – базар, баласыз үй – мазар» деген сөз бар. Дүниеге сәбидің келуі – өмірдің бір ғанибет-ғажабы деуге болады. Достым, сені әке болуыңмен, алжарынды ана болуымен құттықтаймыз.Сендердің шаңырақтарыңды қуанышқа бөлеген дүниеге келген сәбидің бауы берік болсын, өмір-жасы ұзақ болсын. Тезірек ер жетіп, сендердің қолқанаттарыңа айналсын. Артынан іні-қарындастарын ерте берсін!!! Ендеше осы кішкентай өмірдің жалғасы және оны дүниеге келтірген ата-анасы үшін!!!

У казахов есть одно изречение: « Дом с детьми подобен большому базару, дом без детей подобен  большой могиле ». Рождение ребенка , самое удивительное чудо в этой жизни каждого человека. Друг мой, поздравляю тебя с твоим гордым именем   о т ц а, а твою супругу с именем  м а м а. Желаем здоровья и долгих лет жизни вашему маленькому младенцу, который принес столько счастья в большой счастливый ваш дом. Пусть скорее он  подрастет и станет опорой для вас. А за ним пусть подрастают его братья и сестренки. Так давайте  в ы п ь е м  за родителей, которые родили такого маленького,хорошего ребёнка, который будет их  продолжением.

Қуаныштың тойдың көңілді сәні мен тәрбиелік мәні кызықшылық біткен соң ұмытылмауға тиіс. Біз осы есте қаларлык сәтке өз үлесімізді қосайық деп келдік. Осы тойда сөйлегендердің тілектеріне біз де қосыламыз. Айтарымыз Азаматымыздың дені сау болып, ата -анасына қуаныш пен бақыт әкелсін. Өмірде сүрінбесін . Әрбір басқан қадамы оңғарылып, Кыдыр  а т а  қолдап жүрсін.  Мен осы айтқан той-тілегім үшін дастархандағы  дәмнен  алып отырыңыздар!


Веселые, воспитательные моменты радостного  торжества не когда должны заканчиться после завершения любого праздника. Мы пришли  добавить свой,не большой  вклад в этот не забываемый момент. Мы все присоединяемся ко всем пожеланиям,прозвучавшим сегодня, . И хотим добавить, пусть у нашего   д ж и г и т а   будет очень крепкое здоровье, пусть он приносит своим любимым родителям радость, счастье. И пусть он никогда не споткнется в этой счастливой  жизни. Каждый шаг его будет правильным , пусть его поддерживает во всем  К ы д ы р   ата. За этот мой тост -пожелание прошу всех гостей угощаться!!!

Ұлы ғұламалар » әрбір адам дүниеге келгеңде аспаңда жаңа бір жүлдыз жанады» деп айтқан екен. Міне, дәл қазір түнгі аспанға нұрын шашып тұратын жұлдыздардың саны біреуге көбейді. Жарық дүние есігін жаңа ашқан мынау періштеміз де сол жұддыздай жарқырап ортамызға қуаныш алып келді. Өмірге келген сәбиімізге Алла тағалам мықты денсаулық, бақыт, ұзақ өмір берсін. Аман-есен ер жетіп, елінің айтулы азаматы болсын!!!


 ВСе великие умы нашего человечества говорили что: « Когда рождается на земле один маленький человек, на небе загорается одна новая звезда ». И вот сегодня на небе зажглась еще  одна яркая звезда. Наш ангел только -только открывает дверь в свою счастливую жизнь и как звезда на небе, он принес радость в наше дружное окружение. Дай   Б  о г  ему крепкого  здоровья, счастья, долгой жизни.  И  пусть он вырастет почтенным   д ж и г и т о м своего народа!!!

Шаңырақтарыңның шаттығы құтты болсын! Терезесінен нұр төгіліп, шаңырағынан жыр төгіліп, табылдырыққа жетпей мұң көміліп, ақ пейілді әкелер сыр сөгіліп тұрсын! Үйіңде тек той болсын! Баланың былдыры үзілмесін!  Балалардың қос тірегі, мақтанышы болып ауырмай, сырқамай тек қана бақытты күндер өткізіп жүре беріңдер!

Жаңа үйдің қоныс тойы құтты болсын! Жаратқанның берген бұл сыйы ұзағынан сүйіндіріп, шуақ әкелген үй болсын! Қазақта болатын барлық  тойлар: келін алу, қыз ұзату, бесік тойы, тұсау кесер, сүндет той, Ораза, Құрбан айт, құда түсу, туған күн, барлық мереке-мейрам, мектепке бару, мектеп бітіру, диплом алу, осылардың барлығы осы шаңырақта өтсін! Жаратқанның берген барлық сыйы сендерді айналып өтпесін!

Болған шығар Хан сарайы осындай,
Әсем екен сырбаз қонар қосындай.
Шаңырағың биік болсын шаттықты
Бақыт кірсін табылдырық тосылмай.

Баланың бақытты күлкісі толсын,
Бақытың Отаудың ұйытқысы болсын!
Бар сәтің осы үйде шаттықты болып,
Әр күнің қуаныш үй кісі толсын!

Жаңа үйден жаңа бақыт өрілсін,
Терезеден байлық нұры төгілсін.
Сәттіліктің әсем құсы ұя сап,
Бірлік толы тірлік қабы сөгілсін.

Отауыңа несібелер ағылсын,
Бақыт шамы сөнбестей боп жағылсын.
Мамыражай өмір өтсін жаңа үйде
Әр күніңе шаттық гүлі тағылсын.

Армандар орындалған үй болсын,
Қуаныштан күмбірлеген күй толсын.
Қара қазан қайнаған әр күндерде
Дос-жарандар қаумалаған сый толсын.

Үбірлі бол, шүбірлі бол қанат жай,
Шөбереңе жымиып тұр қарап жай.
АЛЛА сені осы өмірге жеткізсін,
Жаңа үйің болсын бақыт бұлақтай.

Жаңа үйдің шаңырағы биік болсын,
Іші толған бала деген уық болсын!
Бақыттан бастау алып әрбір таңдар,
Байлығың бар несібе жиып қонсын!

Жаңа үй құтты болсын, шашсын шуақ,
Жас балалар жайқалсын бейне құрақ.
Арманың орындалсын Отауыңда
Денсаулық, бақыт, байлық бұрыш құрап.

Қоныс тойы құтты болсын!  Іші тек құтқа толсын!  Келін алып, қыз ұзатып Жаратқанның адамзат баласына сыйлаған барлық бақытын осы үйдің шаңырағында тойлай беріңдер! Отбасы деген Отандарың ортаймай, Кәрі болып қартаймай, ауырдым деп жантаймай, шуылдағана немере мен шөбереге айқайлай қуанышты ғұмыр кешіңдер!

Қоныс тойға тілек, бата, құттықтаулар


 • Тілектер, құттықтаулар
 • admin
 • 12.11.2021
 • 0
 • 0
 • 40642

Көптен күткен үміттерің ақталып, жаңа үйге қол жеткізіпсіңдер, құтты болсын! Қуаныштарыңа ортақтасу үшін жиналып отырған мына қауымның сендерге айтар тілегі мол. Жаңа үйлеріңнің іргетасы мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын! Ішінде тек қана татулық пен береке, қуаныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын! Өз бастарыңа бақ-береке дарып, бала-шағаларың өсіп-өне берсін, қызығын көріңдер! Шаңырақтарыңда қуанышты тойлайтын жиын көп болсын! Қайғы-мұңдарың жоқ болсын!

*** *** *** ***

Бір данышпан «Керемет үй болмайды, үйді керемет ететін — сол үйдің әйелі. Ал үйдің шатыры — еркек. Өйткені ол сол баспананы ыстықтан, суықтан, жаңбырдан, қардан, селден қорғап тұрады» деген екен.

Құрметті үй иелері, мынау жаңа қоныстарың — баспаналарың құтты болсын!

Бірің — қорғаны, бірің — жылуы болып, қонақ үзілмейтін құтты шаңыраққа айналып, ақ дастархандарың тек қана тойға жайыла берсін! Қоныс тойларың құтты болсын!

*** *** *** ***

«Отан — отбасынан, отбасы — ошақ қасынан басталады» деген екен бабаларымыз. Ал сол ошақтың иесі — әйел, ал отбасының иесі — сол үйдің ері. «Еркек — шаңырақтың иесі әрі асыраушысы» — деп бекер айтпаған ғой.

Бүгін міне, жаңа үйге қоныс аударып, «Қоныс тойын» жасап жатырсыңдар. Олай болса үй иелеріне тілерім: өздерің табалдырығын жаңа аттаған жаңа үйлерің берекелі, ырыс мол, қыдыр қонған үлкен үйге айналсын. Шаңырақтарыңда тек қана той болсын дегім келеді.

Қоныс тойға бата тілек

Беретін асың болсын,
Көретін жасың болсын,
Басыңнан жақсылық кетпесін,
Жамандық саған жетпесі

Қайырлы болсын үйің,
Жақсы болсын күйің,
Алдарыңнан шықсын әрдайым,
Көрсеткен жұртқа сыйың.

Той-думан құтты болсын;
Бақыты мол отау болсын,
Іші жанға толсын,
Сырты малға толсын.

Өздеріңе ұзақ ғұмыр берсін,
Мәңгі кетпес ризық берсін,
Алдарыңнан күн шықсын,
Арттарыңнан ай тусын!

*** *** *** ***

Әмин, деп қол жайып,
Бата берем толғанып.
Баспанаңды бітірдің,
Еңбегің жанып оңдалып.

Жиһаз толсын ішіне,
Дос сүйсінсін ісіңе.
Мерейленіп ұйықтаңдар,
Жұмақ кіріп түсіңе.

Биік болсын төбесі,
Будақтасын өңеші,
Мықты ұстасын ағашы,
Әрбір қаққан шегесі.

Бақыт құсы үйірілген,
Той кетпесін үйіңнен.
Асқақтай бер қашанда,
Осы жақсы күйіңмен.

Қонақ кетпей үйіңнен,
Мерейің тасып өрлегін.
Отбасыларың аман боп,
Қиыншылық көрмегін.
Әмин, Аллаһу Әкбар!

*** *** *** ***

Өрісің кеңіп үй болдың,
Ие боп жаңа пәтерге.
Құлпырып тұр ғой көңілің,
Жуылғандай ақ нөсерге.

Шаттана ұстап кілтіңді,
Шалқайдың, досым, шат күліп.
Ұмыт боп күндер былтырғы,
Жұлдыз боп жанды тәтті үміт.

Көңіліңе күй күмбірі,
Жарың да жайраң қағады.
Түзелер енді тірлігің,
Қуанттың бала-шағаны.

Баспана болмай күйде жоқ,
Қажытар кісі есігі.
Дос-жаран тұрсын үйге кеп,
Тербетіп шаттық бесігін.

Көңілін тапқын көршінің,
Туыстай болар жұптассаң.
Қанатты қаққын серпіліп,
Еркің бар енді бассаң.

Өркендей берсін өренің,
Естіліп «іңгә» — әсем үн.
Кеңісін керегелерің,
Құт әкеп жаңа пәтерің!

*** *** *** ***

Ақылды адам байыса,
Рахатын көріп еңбектің,
Өмірін көркем гүл етер –
Дүние-байлықты құл етер!

Ақымақ-қарау байыса,
Туысын теуіп кеудеден,
Көңілін қара құл етер –
Дүниесі оны құл етер!


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Универсальная фраза для поздравления

В казахском языке есть фраза «құтты болсын», которая является универсальной. Это, своего рода, поздравление с любым хорошим событием, будь-то свадьба, день рождения или покупка новой машины. Смысл фразы звучит как «пусть будет благословенным», «пусть будет благим». На востоке Казахстана также широко применяется фраза «қайырлы болсын», что тоже является поздравлением и имеет тот же смысл.

Помимо общей фразы «құтты болсын», в казахском языке есть специфические поздравления, которые применяются только при определенных событиях. Например, таких как:

Рождение ребенка

Самая распространенная фраза, которую говорят казахи при рождении малыша — «бауы берік болсын». Переводится как «пусть будет крепкой нить». О какой нити идет речь? Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос, но самыми распространенными являются следующие два: 

1. Нить, которая соединяет ребенка с матерью. Чаще всего подразумевается пуповина.

2. Нить, которая соединяет ребенка с духовным началом. В исламской религии есть понятие некой нити, которая объединяет верующих людей. И говоря «бауы берік болсын», поздравляющий желает, чтобы ребенок всегда следовал пути шариата.

Разрезание пут

По достижению ребенком примерно годовалого возраста, совершается обряд «тұсау кесу» — перерезание пут. Это очень важное событие в жизни малыша. Ведь после него он делает свои первые шаги в этот мир. Поэтому его поздравляют специальной фразой «қадамы құтты болсын», что переводится как «пусть будут благословенны его первые шаги». 

В целом, фраза «қадамы құтты болсын» — это благославление любых начинаний. То есть этой же фразой можно поздравить невесту, которая вошла в дом жениха; ребенка, который пошел в школу; друга или знакомого, который начал свое дело и т.д.

Свадьба

На свадьбе, конечно, звучат разные поздравления и выделить одно единственное очень трудно. Но, тем не менее, к такой фразе можно отнести пожелание «екі жас бақытты болсын» (перевод — «пусть молодые будут счастливы»). В отличие от других распространенных пожеланий, таких как «махабаттары баянды болсын» («пусть будет крепкой любовь»), «үбірлі-шүбірлі болсын» («пусть будут много детей») и прочих, которые можно применить не только в день свадьбы, но и на годовщине, фразой «екі жас бақытты болсын» поздравляют именно молодоженов.

Новоселье

В старину, когда казахи вели кочевую жизнь, каждый переезд из зимовки в жайляу, можно было считать новосельем. Такие переезды имели свои особые и красивые обряды и обычаи. Одним из них был обязательный визит к соседям с пожеланиями добра, мира и блага на новом месте. «Қоныс құтты болсын» («пусть будет благославенным место, в котором вы остановились») говорили гости, входя в дом. Эту фразу говорят и по сей день, но уже как поздравление с новосельем.

Мусульманский пост

Ораза, или мусульманский пост, который длится 30 дней, тоже является своеобразным праздником. Людям, которые соблюдают пост, говорят «ораза қабыл болсын», тем самым желая, чтобы их пост был принят Всевышним. 

Новая покупка

У казахов принято поздравлять человека с любым новым приобретением, будь-то одежда или машина. И чтобы, например, новая одежда служила долго своему хозяину, можно сказать «өзің киіп, өзің тоздыр» («носи и износи эту одежду сам»). При покупке новой машины фраза будет звучать как «өзің айдап, өзің тоздыр». Такие фразы имеют очень глубокий смысл. Ведь желая, чтобы вещь износилась, имеют ввиду, чтобы хозяин оставался в добром здравии так долго, чтобы успел состарить эту вещь сам.

Выражение соболезнования при смерти человека

Выражая соболезнование при смерти человека, казахи не говорят о своих чувствах «мне очень жаль», «примите мои соболезнование» и т.д.). Вместо этого произносятся фразы-пожелания душе покойного: «иманды болсын» («пусть будет обладателем имана, веры»), «арты қайырлы болсын» («пусть в дальнейшем будет благополучие у вас, в вашем доме»), «топырағы торқа болсын» («пусть земля будет пухом»), «жаны жәннатта болсын» («да пребудет его душа в раю») , «жатқан жері жайлы болсын» («пусть будет тихой его обитель»), «Алла алдынан жарылқасын» («да пребудет с ним впредь благословление Аллаха»).

Қоныс той

 «Отан – отбасынан, отбасы – ошақ қасынан басталады» деген екен бабаларымыз. Ал сол ошақтың иесі – әйел, ал отбасының иесі – сол үйдің ері. «Еркек – шаңырақтың иесі әрі асыраушысы» деп бекер айтпаған ғой.
Бүгін міне, жаңа үйге қоныс аударып, «Қоныс тойын» жасап жатырсыңдар.
Олай болса үй иелеріне тілерім: өздерің табалдырығын жаңа аттаған жаңа үйлерің берекелі, ырысы мол, Қыдыр қонған үлкен үйге айналсын. Шаңырақтарыңда тек қана той болсын дегім келеді.


 Бір данышпан «Керемет үй болмайды, үйді керемет ететін – сол үйдің әйелі. Ал үйдің шатыры – еркек. Өйткені ол сол баспананы ыстықтан, суықтан, жаңбырдан, қардан, селден қорғап тұрады» деген екен.
Құрметті үй иелері, мынау жаңа қоныстарың – баспаналарың құтты болсын!
Бірің – қорғаны, бірің – жылуы болып, қонақ үзілмейтін құтты шаңыраққа айналып, ақ дастархандарың тек қана тойға жайыла берсін! Қоныс тойларың құтты болсын! 


Қазақтың керемет сатирик жазушысы, өзгеше тағдыр иесі Садықбек Адамбеков жан досы, көп балалы Сырбай Мәуленов өмірден өткенде:
«Сен өмірден өтіп барасың,
орныңа орман өсіріп.
Мен тіккен үйімді жыға бастадым,
жаққан отымды өшіріп…» деп азанама жазыпты.
Жан досым менің! Бүгін сен де өз қорғаныңның иесі болып, қоныс тойын тойлап отырсың: әрқашанда басыңнан бақ таймасын, осы қорғанның іші шүпірлеген қарадомалақ балаға, олардың ырыс-несібесіне толып, осынау жаңа үйің құт дарыған берекелі шаңыраққа айналсын! «Қара қазан, сары баланың қамы үшін» жүзге жеткенше таңертеңнен қара кешке дейін жүгіре бер, қызықты да тыныш ғұмыр кеш!
Қоныстарың құтты болсын! Қуанышыңды бөлісуге шақырған мына көпшілікке жұғысты болсын!


 Көптен күткен үміттерің ақталып, жаңа үйге қол жеткізіпсіңдер, құтты болсын! Қуаныштарыңа ортақтасу үшін жиналып отырған мына қауымның сендерге айтар тілегі мол. Жаңа үйлеріңнің іргетасы мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын! Ішінде тек қана татулық пен береке, қуаныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын! Өз бастарыңа бақ-береке дарып, бала-шағаларың өсіп-өне берсін, қызығын көріңдер! Шаңырақтарыңда қуанышты тойлайтын жиын көп болсын! Қайғы-мұңдарың жоқ болсын!


 Жаңа баспаналарыңмен бірге өмірлерің де жаңа ағысқа қарай бұрылып, жаңа да бақытты арнамен ағатын болсын!
Сөз шығар сай боп өреге,
Жүрекке Ақыл-ер – еге!
Ниетің түзу болмаса,
Басыңа бақыт қонар ма,
Қайсы үйге қонақ көп келсе,
Сол үйде Қызыр ереді!…
Алтын шаңырақ,
Биіктеп жайылар күміс кереге!
Ынтымақ ырыс-үйлесім,
Көргенді үлгі өнеге!
Сіздерден соны мен көрдім;
Түсіріп келін – сүйіңдер,
Немере, шөпшек, шөбере!
Әумин!


Беретін асың болсын,
Көретін жасың болсын,
Басыңнан жақсылық кетпесін,
Жамандық саған жетпесін!

Қайырлы болсын үйің,
Жақсы болсын күйің,
Алдарыңнан шықсын әрдайым,
Көрсеткен жұртқа сыйың.


Той-думан құтты болсын;
Бақыты мол отау болсын,
Іші жанға толсын,
Сырты малға толсын.

Өздеріңе ұзақ ғұмыр берсін,
Мәңгі кетпес ризық берсін,
Алдарыңнан күн шықсын,
Арттарыңнан ай тусын!


Өрісің кеңіп үй болдың,
Ие боп жаңа пәтерге.
Құлпырып тұр ғой көңілің,
Жуылғандай ақ нөсерге.

Шаттана ұстап кілтіңді,
Шалқайдың, досым, шат күліп.
Ұмыт боп күндер былтырғы,
Жұлдыз боп жанды тәтті үміт.

Көңіліңе күй күмбірі,
Жарың да жайраң қағады.
Түзелер енді тірлігің,
Қуанттың бала-шағаны.

Баспана болмай күйде жоқ,
Қажытар кісі есігі.
Дос-жаран тұрсын үйге кеп,
Тербетіп шаттық бесігін.

Көңілін тапқын көршінің,
Туыстай болар жұптассаң.
Қанатты қаққын серпіліп,
Еркің бар енді бассаң.

Өркендей берсін өренің,
Естіліп «іңгә» — әсем үн.
Кеңісін керегелерің,
Құт әкеп жаңа пәтерің!


Қажетті сілтемелер:

 • Жаңа үйге тілектер жинағы
 • Қоныс тойға бата
 • Шаңыраққа байланысты жақсы тілектер
 • Жаңа қонысқа кіргенде не істеуге кеңес бересіздер?
 • Туған күнге тілектер

Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:

Қарап көріңіз 👇

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • Открытка с днем рождения для племянника артема
 • Поздравления с днем рождения женщине красивые айгуль
 • Выход на пенсию сценарий поздравление от коллег
 • День рождения взрослой дочери поздравления для родителей
 • Именины максима по церковному открытки